Dňa 6. februára 2020 sa na našej škole uskutočnili simulované študentské voľby do NR SR 2020. Volieb sa mohli zúčastniť všetci študenti, ktorí v deň konania volieb dovŕšili vek 15 rokov. Zo 127 oprávnených voličov našej školy sa na voľbách zúčastnilo 60% voličov. Počet odovzdaných hlasovacích lístkov bol 77, z toho 3 neplatné. Na prvých troch miestach (podľa počtu hlasov) skončili tieto politické subjekty a hnutia: KDH, ĽSNS, OĽANO (poradie politických strán je uvedené v abecednom poradí, nie podľa počtu hlasov). Oficiálne celoslovenské výsledky simulovaných študentských volieb budú zverejnené na stránke www.studentskevolby.sk na konci volebného týždňa.