Riaditeľ Cirkevnej spojenej školy vo Vranove nad Topľou oznamuje, že z dôvodu zvýšeného výskytu chrípkového ochorenia žiakov, bude na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou prerušené vyučovanie v budove školy na Školskej ulici v termíne od 18.2.2020 do 24.2.2020.

Vyučovane opäť začne 25.2.2020.