Popolcovou stredou 26.2.2020 začína pôstne obdobie v Rímskokatolíckej cirkvi. Gréckokatolíci začali tzv. Štyridsiatnicu už v pondelok 24.2.2020. Ide o obdobie duchovnej prípravy na najväčšie sviatky roka Veľkú noc. Obdobie zriekania, duchovnej formácie, vytrvalej modlitby, pobožností krížovej cesty nám kresťanom má pomôcť hlbšie sa pripodobniť tajomstvu Kristovho kríža a jeho prechodu do zmŕtvychvstania. Aj tento rok vydal pápež František posolstvo k pôstnemu obdobiu, ktoré si môžete prečítať na adrese:

https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2020-02/posolstvo-svateho-otca-na-postne-obdobie-2020.html

Prajeme všetkým požehnané pôstne obdobie 2020.