Deň materinského jazyka, 21. február, je významným dňom a zároveň príležitosťou na zvyšovanie úrovne používania spisovného jazyka a povedomia občanov v oblasti jazykovej kultúry. Naša škola si tento deň pripomenie v piatok t.j. 28.2.2020 krátkym programom