1.miesto získané na krajskom kole v Prešove posunulo nášho žiaka Norberta Jakubeka, rovnako  aj ostatných víťazov 14. ročníka súťaže Ruské slovo zmerať si sily na celoslovenskej súťaži v Košiciach. Dnes, 28. 2. 2020, Norbert neváhal predviesť svoj talent v Kulturparku v Košiciach, čo prinieslo aj svoje ovocie. Získali sme krásne 2. miesto, za ktoré sme vďační Bohu. Táto súťaž bola a stále je pre nás veľkým obohatením a to nie len preto, že sa snaží viesť žiakov k samostatnej tvorivej činnosti, ale taktiež upevňuje aj ich záujem o sebavzdelávanie a snaží sa vytvárať trvalý vzťah k ruskej poézii či  próze. Ruské slovo je venované 75.výročiu víťazstva vo Veľkej Vlasteneckej vojne v rokoch 1941-1945.   Organizátori si v úvode pre účastníkov súťaže pripravili obohacujúci program, ktorý niesol dojímavý odkaz na počesť tých, ktorí hrdinsky položili svoje životy za mier!  Znova tak ako v Prešove, aj v Košiciach Norbert zanechal umelecký dojem, ktorý prekonal aj očakávania poroty. Srdečne blahoželám Norbertovi a verím, že aj o rok predvedie svoje interpretačné schopnosti v súťaži Ruské slovo. С победой!

Mgr. Ivana Janočková