Vážení rodičia,

v rámci preventívnych opatrení vás žiadame, aby ste v prípade, že ste počas jarných prázdnin spolu so svojimi deťmi navštívili krajiny s potvrdeným COVID-19 (koronavírusom), hlavne Rakúsko a Taliansko, riadili sa nasledovnými odporúčaniami Ministerstva zdravotníctva SR: 

„Vzhľadom na výskyt koronavírusu v Európe ministerstvo zároveň odporúča, aby občania pozorne sledovali počas a pri návrate z pobytu v zahraničí svoj zdravotný stav po dobu 14 dní a aby v prípade výskytu respiračných príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovali telefonicky lekára.“ 

Doporučujeme,

aby po odporúčaní lekára alebo hygienika Vaše deti, naši žiaci, zostali doma počas inkubačnej doby 14 dní a neprichádzali do kolektívu ostatných žiakov a zamestnancov. Prosíme, aby ste pobyt dieťaťa v zahraničí telefonicky oznámili triednemu učiteľovi.

Ďakujeme za porozumenie.

INFORMÁCIA

o preventívnych opatreniach týkajúcich sa šírenia koronavírusu:

nepanikárime, ale zabezpečíme:

  • zvýšenie hygienických štandardov v škole,
  • pravidelné umývanie rúk, a to niekoľkokrát denne,
  • častejšie vetranie tried a miestností,
  • kontrolu čistenia a dezinfekciu.

                                                                                      PaedDr. Marián Babej

                                                                                                    riaditeľ školy