V zmysle §-150 ods. 5 zákona NR SR 245/2008 Z.z. (tzv. školský zákon) oznamujem, že  dňa 13. marca 2020 (piatok) udeľujem voľno všetkým žiakom Cirkevnej spojenej školy, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou – všetky organizačné zložky.

Dôvod:  Preventívne opatrenie z dôvodu šírenia koronavírusu.

PaedDr. Marián Babej,

riaditeľ školy