Na základe súčasnej epidemiologickej situácie a po konzultáciách s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou rušíme zápis do 1. ročníka základnej školy, ktorý sa mal uskutočniť dňa 2.4.2020.

Nový termín zápisu oznámime na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Prípadné otázky je možné konzultovať na tel čísle: 0904509150.

PaedDr. Marián Babej,

riaditeľ školy