Na základe nových usmernení MŠVVaŠ SR sa zápis do 1. ročníka základnej školy uskutoční dňa 15.4.2020 (streda) v čase od 14.30 do 16.00 hod. Zápis sa uskutoční osobitným spôsobom, a to bez fyzickej účasti detí. Zákonný zástupca budúceho prváka vypíše zápisný lístok, ktorý je zverejnený na internetovej stránke našej školy a prinesie ho v stanovenom termíne do budovy školy Bernolákova 92, Vranov nad Topľou. V prípade, že zákonný zástupca nemá možnosť stiahnuť a vytlačiť zápisný lístok z internetovej stránky, bude môcť vypísať zápisný lístok priamo na mieste v budove školy pri dodržaní všetkých hygienických požiadaviek. Ďalšou možnosťou je zaslať vypísaný, podpísaný a oskenovaný zápisný lístok na e-mailovú adresu: czsvranov@gmail.com.

Telefonický kontakt na prípadné otázky:  0904509150.

Zápisný lístok si môžete stiahnuť tu: Zapisny_listok_do_1._rocnika.doc