V súvislosti s pandémiou koronavírusu vydala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí nariadenie, v ktorom sa vysvetľujú liturgické princípy, ktoré treba dodržiavať pri slávení najdôležitejších tajomstiev viery. Dokument vydaný na príkaz Svätého Otca podpísal prefekt dikastéria, kardinál Robert Sarah.

V úvode sa zdôrazňuje, že keďže je Veľká noc stredobodom liturgického roka a je spojená s pôstnou prípravou a so sviatkom Turíc, nemôže sa presunúť na iný dátum. Diecézny biskup môže pri posudzovaní konkrétnej situácie presunúť iba termín svätej omše svätenia olejov.

Všetko bude v médiách
Pokiaľ ide o Veľkonočné triduum v krajinách, v ktorých platia obmedzenia nariadené vládou, mali by biskupi, po dohode v rámci biskupskej konferencie, sláviť liturgiu v katedrálnych chrámoch, zatiaľ čo kňazi v svojich farnostiach bez účasti veriacich. Sú povinní oznámiť hodinu, keď sa bude liturgia sláviť, aby ju veriaci mohli sledovať naživo v svojich domovoch prostredníctvom médií.

Zelený štvrtok
Čo sa týka svätej omše na pamiatku Pánovej večere, môžu ju kňazi celebrovať v katedrálnych a farských kostoloch. Kňazi majú tiež dovolené sláviť na Zelený štvrtok druhú svätú omšu na vhodnom mieste bez účasti veriacich.

Neuskutoční sa obrad umývania nôh. Vynechá sa tiež prenesenie Oltárnej sviatosti na konci svätej omše. Eucharistia bude uchovávaná v tabernákulu. Kňazi, ktorí nebudú môcť na Zelený štvrtok sláviť svätú omšu, sú povinní sa v ten večer pomodliť vešpery.

Veľký piatok
Aj na Veľký piatok sa budú sláviť obrady Pánovho utrpenia v katedrálach a vo farských kostoloch. Každý diecézny biskup je povinný na tieto obrady pripraviť osobitnú modlitbu za chorých, zosnulých a trpiacich.

Veľkonočná vigília
Liturgia Veľkonočnej vigílie sa bude sláviť iba v katedrálach a vo farských kostoloch, v závislosti od miestnych možností. Obrad požehnania ohňa bol zrušený a po zapálení paškálu bude nasledovať spev hymnu Exsultet a pokračuje sa liturgiou slova.

V krstnej liturgii sa však uskutoční iba obnovenie krstných sľubov, po ktorom bude nasledovať liturgia Eucharistie. Duchovní, ktorí sa nebudú môcť pripojiť k liturgii, majú povinnosť v breviári čítať posvätné čítania z Veľkonočnej nedele. Pokiaľ ide o slávenie svätých omší v kláštoroch, seminároch a rehoľných komunitách, rozhodnutie bolo ponechané na diecéznych biskupov.

Procesie
Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí poznamenáva, že pokiaľ ide o rôzne prejavy ľudovej zbožnosti a procesie, môžu sa podľa posúdenia diecézneho biskupa preniesť na iný dátum, napríklad na 14. a 15. septembra – na sviatok Povýšenia Svätého kríža, respektíve sviatok Sedembolestnej Panny Márie.

Úplné odpustky i kolektívne rozhrešenie
Apoštolská penitenciária vydala dekrét o úplných odpustkoch a nótu o kolektívnom rozhrešení. Spomínaný dekrét udeľuje špeciálne úplné odpustky veriacim postihnutým vírusovým ochorením COVID-19, ako aj pracovníkom v zdravotníctve, príbuzným a všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom – aj modlitbou – sa starajú o chorých.

Vzhľadom na krízovú situáciu, ktorá nastala najmä v niektorých lokalitách, oznamuje Apoštolská penitenciária zvláštnou nótou o udeľovaní sviatosti zmierenia, že v týchto miestach nadobúda účinnosť možnosť, ktorú uvádza Kódex kánonického práva (CIC 962, § 2), totiž „rozhrešenie viacerých kajúcnikov naraz bez predchádzajúceho jednotlivého vyznania“.