Máme veľkú radosť, že aj v tomto náročnom období, keď sme sa zrazu skoro všetci ocitli doma a svoju prácu sme si museli preniesť do tohto prostredia, sa žiačky nášho gymnázia – Eugénia Ficková, Katarína Gazdová, Alexandra Veliká z II.AG a Diana Bertová zo septimy  zapojili do súťaže v písaní esejí, ktorú každoročne vyhlasuje  The Oxford Spires – Summer School. Jej cieľom je podporiť mladých ľudí z celého sveta získať vedomosti z oblastí: Law, Business and International Relations, Date Science, Artificial Intelligence and Economics.

11907762_446341332215542_116222750004776

Téma súťaže tohto ročníka znie: Should animal testing be banned?

Ako  naše dievčatá zvládli túto tému a či budú úspešné ako ich spolužiaci v minulom školskom roku, ktorí mali možnosť stráviť 2 týždne v Oxforde v Summer School, by sme sa mali dozvedieť v posledných týždňoch školského vyučovania. Ak nám to samozrejme nový vírus COVID – 19 dovolí. 😀

Katarína Nemcová

Obr.: https://www.theoxfordspires.co.uk/