Pán dekan, ThLic. Štefan Albičuk, PhD. , nás všetkých pozýva k sledovaniu online prenosov veľkonočných obradov z oboch vranovských rímskokatolíckych kostolov:

Bratia a sestry. Keďže tohtoročná Veľká noc sa pre známe príčiny nemôže konať v našich kostoloch za účasti veriacich, rozhodli sme sa, my kňazi vranovských rím. – kat. farností, že obrady posvätného Trojdnia budeme sláviť na dvoch miestach – v Bazilike Narodenia Panny Márie a v Kostole sv. Františka z Assisi vo Vranove- Juhu. Veľkonočná nedeľa bude slávená tiež v oboch farských kostoloch. Zároveň vám dávame do pozornosti, že všetky obrady Trojdnia z Baziliky, budete môcť sledovať v priamom prenose cez internet (kliknutím na www.bazilikavranov.sk v sekcii “živé vysielanie“, resp. cez kanál youtube) a obrady Trojdnia a veľkonočnej nedele z južanského kostola budú vysielané na facebookovej stránke farnosti: facebook.com/rkcvtjuh/live Takto sa môžeme všetci duchovne spojiť a sláviť Veľkú noc.

Časový program obradov Trojdnia v Bazilike:

Zelený Štvrtok (Pamiatka Pánovej večere) – 18:00 hod.

Veľký Piatok (obrady Umučenia Pána) – 15:00 hod.

Biela Sobota (vigília Zmŕtychvstania Pána) – 19:30 hod.

Veľkonočná nedeľa Zmŕtvychvstania Pána – 8:00 hod., 9.30 hod,11.00 hod. a 18.30 hod.

Kostol sv. Františka z Assisi:

Zelený Štvrtok (Pamiatka Pánovej večere) – 18:00 hod.

Veľký Piatok (obrady Umučenia Pána) – 15:00 hod.

Biela Sobota (vigília Zmŕtychvstania Pána) – 19:30 hod.

Veľkonočná nedeľa Zmŕtvychvstania Pána – 9:00 hod
Na fb kanáli farnosti Vranov- Juh- https://www.facebook.com/rkcvtjuh/posts/122535369368365

Vyprosujeme vám všetkým, napriek bolestnej situácii, hlboké prežitie Veľkej noci a radosť zo Zmŕtvychvstania Pána.