Aj tento rok môžte prispieť 2% z vašich odvedených a zaplatených daní na Rodičovské spoločenstvo pri CZŠ sv. D. Savia. Aktuálne tlačivo nájdete tu: Vyhlasenie_o_poukazani_dane_za_rok_2019.pdf

Všetkým darcom vopred ďakujeme.