Dňa 6.4.2020 vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR usmernenie týkajúce sa hodnotenia žiakov ZŠ a SŠ v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách.

Znenie usmernenia pre ZŠ:
Usmernenie_na_hodnotenie_ziakov_ZS.pdf

Znenie usmernenia pre SŠ:
Usmernenie_na_hodnotenie_ziakov_SS.pdf