Do týchto dní sa nám prihovára aj náš pomocný otec biskup Mons. Marek Forgáč

Čas prehĺbenia túžby

Pohľad do prázdneho kostola počas svätej omše uplynulú nedeľu mi ostane hlboko v pamäti. Uvedomujúc si celú situáciu vyvolávalo to zvláštne pocity úzkosti, ktoré som premáhal uistením, že sme zjednotení v duchu a prostredníctvom priamych prenosov. Nikto nevie, ako bude ďalej. V týchto dňoch viac ako inokedy sú aktuálne slová, ktoré vyslovili Izraeliti na púšti: „Je Pán medzi nami alebo nie?“

Chcel by som všetkých uistiť, že Pán je nám bližšie, ako by sme si mysleli. Nachádzame sa v zajatí rôznych zákazov a reštrikcií a tento stav by sme mohli prirovnať k zajatiam, do ktorých sa dostával aj vyvolený národ. Zajatie bolo vždy príležitosťou pre sebareflexiu, prehodnotenie života a znovuobnovenie vrúcneho vzťahu k Bohu, takže obdobie nešťastia sa nakoniec stalo požehnaním. Izrael sa učil takéto skúsenosti prečítať pohľadom Božím. Tak to môže byť aj v našom prípade, len sa potrebujeme k tomu veľmi intenzívne povzbudzovať. 

Osobne poznám ľudí, ktorí si práve v tomto kritickom čase uvedomili, že to je chvíľa, kedy môžu obetovať viac času doma pre svojich. Osobne poznám rodiny, ktoré sa práve v tomto čase začali doma spoločne modliť. Osobne poznám kňazov, ktorí tvorivo hľadajú možnosti, ako pri zachovaní všetkých obmedzení môžu zostať blízko pri svojich veriacich.

Myslím, že to je jedno z najväčších posolstiev týchto dní – vyjadriť blízkosť. Hoci sme limitovaní možnosťou osobného kontaktu, hľadajme spôsoby, ako zostať blízko. Najmä starí, chorí a opustení obzvlášť potrebujú pocítiť našu blízkosť, lebo tento stav najviac dolieha na duševný život. Vďaka Bohu, že máme mnohé technické vymoženosti, ktoré nám to dovoľujú. 

Toto je čas prehĺbenia túžby po Bohu i po blízkosti druhých. Nádej a dôvera je výsadou nás kresťanov. Pomáhajme si ako vieme, povzbudzujme sa ako môžeme a dôverujme dobrému Bohu. A hoci sa nemôžeme spoločne stretnúť na mieste úcty a vďakyvzdania Bohu, nech sa na nás napĺňajú Ježišove slová o pravých ctiteľoch, ktorí sa klaňajú Otcovi v Duchu a pravde. 

Mons. Marek Forgáč
košický pomocný biskup

Video k článku môžete zhliadnuť na adrese: https://www.ke-arcidieceza.sk/sk/aktuality/duchovne-povzbudenie-kosickeho-pomocneho-biskupa