V dňoch 24.4.-25.4.2020 sa konalo finále celoslovenskej súťaže Junior Internet prostredníctvom videokonferencie a naša žiačka Eugénia Ficková (II.AG) získala 1. miesto v kategórii JuniorText. Organizátorom tejto súťaže je Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) a v tomto roku bolo prihlásených 152 súťažných prác žiakov základných a stredných škôl v rôznych kategóriách (JuniorWeb, JuniorApp, JuniorText, JuniorDesign, JuniorLearn, JuniorBlog). Do finálového kola postúpilo na základe hodnotenia 46 najlepších projektov, z toho v kategórii JuniorText bolo vybraných 6 súťažných textov. Súťažiaci si mohli vybrať z dvoch tém: „Ako môžem rozpoznať dezinformáciu?“ alebo „Dá sa bojovať s dezinformáciami a nestratiť slobodu médií?“. Eugénia si vybrala prvú tému a do súťaže poslala svoj text s názvom „Dezinformovaná“. Tento text hodnotiacu komisiu veľmi zaujal a tak okrem víťazstva získala Eugénia špeciálnu cenu, ktorú práve pre kategóriu JuniorText poskytlo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a to informačno-poznávaciu cestu do Bruselu. Eugénii zo srdca blahoželáme.

Podrobné informácie o súťaži nájdete na stránke https://www.juniorinternet.sk/cms/

J. Varga