Keď žiaril a prekvital trinásty máj, zrel Kráľovnú Máriu fatimský kraj…

V stredu 13.mája si pripomíname výročie fatimských zjavení a je to zároveň spomienka na Pannu Máriu Fatimskú. 3 deti uzreli Pannu Máriu, ktorá im zanechala veľmi významné posolstvá.

Preto Vám prinášame v tento mariánsky deň a mesiac prosby k Panne Márii Fatimskej:

Fatimská Panna Mária, oroduj za našu drahú vlasť.
Fatimská Panna Mária, vyprosuj svätosť našim kňazom.
Fatimská Panna Mária, prosíme o horlivosť pre kresťanov.
Fatimská Panna Mária, sprevádzaj a inšpiruj tých, čo nám vládnu.
Fatimská Panna Mária, vyprosuj zdravie tým, čo dôverujú v teba.
Fatimská Panna Mária, pomáhaj tým, čo volajú k tebe o pomoc.
Fatimská Panna Mária, osloboď nás od všetkých nebezpečenstiev.
Fatimská Panna Mária, pomáhaj nám premáhať pokušenia.
Fatimská Panna Mária, dožič nám o čo ťa s láskou prosíme.
Fatimská Panna Mária, pomôž naším drahým.
Fatimská Panna Mária, priveď na správnu cestu našich blúdiacich bratov a sestry.
Fatimská Panna Mária, urob nás čestnými ľuďmi a príkladnými kresťanmi.
Fatimská Panna Mária, urob nás čistými a svätými ľuďmi.
Fatimská Panna Mária, uchráň nás od nebezpečenstva nacizmu, komunizmu a terorizmu.
Fatimská Panna Mária, priveď nás k našej prvotnej horlivosti.
Fatimská Panna Mária, vypros pre nás odpustenie mnohých hriechov a urážok.
Fatimská Panna Mária, priveď nás k nasledovaniu tvojho Božského Syna.
Fatimská Panna Mária, vypros dar pokoja pre celý svet.

(Schválil lisabonský patriarcha kardinál Manuel Goncalves Cerejeira 30. novembra 1938)