Pracovná porada učiteľov Cirkevného gymnázia sv. Františka z Assisi sa uskutoční dňa 1.6.2020 so začiatkom o 8:30 v budove gymnázia – Školská 650.