Na základe doručených prihlášok a pridelených bodov v zmysle kritérií prijímacieho konania bolo stanovené konečné poradie pre 4-ročný študijný odbor gymnázia:

Vysledky_prijimacieho_konania__4-rocny_odbor.pdf

Najneskôr do 4.6.2020 je potrebné, aby prijatí žiaci doručili na adresu školy resp. e-mailom na gfavranov@gmail.com Potvrdenie_o_nastupe.docx.