Dňa 25.5.2020 bolo vydané rozhodnutie ministra školstva o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie do 1. ročníka osemročných vzdelávacích programov v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.

Prvý termín prijímacích skúšok je stanovený na 15.6.2020 (alebo 16.6.2020 v prípade vysokého počtu uchádzačov).

Celé znenie rozhodnutia si môžete pozrieť na tomto odkaze: Rozhodnutie_k_prijimackam_-_8r..pdf