V mene dekana Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku vás oznamujeme o možnosti zapojiť sa do súťaže v písaní esejí. Filozofická fakulta KU vyhlasuje IV. ročník esejistickej súťaže pre stredoškolákov „Moja Európa“.

Zámerom súťaže je prehĺbiť povedomie o Európskej únii a procese európskej integrácie, podporiť rozvoj kritického myslenia a schopnosť sformulovať vlastný názor v širších súvislostiach.

Téma tohtoročnej súťaže je: Čo by som chcel, aby sa v Európe zmenilo po koronakríze?

Podrobnejšie informácie k súťaži sa nachádzajú v prílohe tohto oznamu (plagát, pravidlá a inštrukcie k súťaži) alebo na webových stránkach www.ff.ku.sk, banner „Moja Európa“.

Súťaž “Moja Európa“ sa koná ako súčasť projektu Jean Monnet Module: The Ukrainian Crisis: Challenge for European Integration.

PLAGÁT-Moja-Európa-IV. Inštrukcie k súťaži