Na základe výsledkov prijímacieho konania po 1. kole oznamujeme uchádzačom o štúdium, že máme ešte voľné miesta pre 4-ročný študijný odbor a 1 miesto pre 8-ročný študijný odbor. Z uvedeného dôvodu sa preto bude konať 2. kolo prijímacích skúšok s takýmito kritériami:

Kriteria_PS_4-rocny_odbor_-_2._kolo.pdf

Kriteria_PS_8-rocny_odbor_-_2._kolo.pdf