Záver šk. roka a s ním spojený nástup starších žiakov do škôl prináša so sebou aj otázky, že ako to bude vyzerať?, čo budeme v škole robiť? a pod. Po dnešnej pracovnej porade vám prinášame podrobný harmonogram posledných dvoch týždňov v škole( platí pre žiakov nášho gymnázia a 2. stupňa ZŠ) :

PONDELOK 22.6.2020:

Vyučovanie podľa rozvrhu do 11.30- 4 vyučovacie hodiny, obed

UTOROK 23.6.2020:

Vyučovanie podľa rozvrhu do 11.30- 4 vyučovacie hodiny, obed

STREDA 24.6.2020:

Vyučovanie podľa rozvrhu do 11.30- 4 vyučovacie hodiny, obed,

záverečná pg. klasifikačná porada

ŠTVRTOK 25.6.2020:

Teoretická príprava na účelové cvičenie do 11.30- 4 vyučovacie hodiny, obed

PIATOK 26.6.2020:

Praktická časť účelového cvičenia do 11.30- 4 vyučovacie hodiny, obed

PONDELOK 29.6.2020:

Prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla

8.00 hod.- Sv. ruženec v Kostole sv. Františka z Assisi vo Vranove- juhu

8.30 hod.- Slávnostná sv. omša TE DEUM v Kostole sv. Františka z Assisi vo Vranove- juhu

Po sv. omši odchod domov

UTOROK 30.6.2020

Slávnostné odovzdávanie vysvedčení v škole, ukončenie školského roka 2019/2020

Poznámka na záver: Odovzdávanie učebníc prebehne až v septembri pri nástupe do školy!!!

S programom vyučovania žiakov 1. stupňa ZŠ a piatakov boli žiaci oboznámení už v škole skrze triednych učiteľov, čiže ich sa tento harmonogram netýka s výnimkou posledných dvoch dní!