Dňa 20.6.2020 sa v Lučenci uskutočnilo celoslovenské kolo súťaže v prednese ruskej poézie a prózy Puškinov pamätník. Do súťaže sa celkovo zapojilo 56 škôl z celého Slovenska a medzi víťaznými školami nesmelo chýbať Cirkevné gymnázium z Vranova nad Topľou. Reprezentant našej školy, Noro Jakubek si vybojoval v súťaži krásne 3. miesto a srdečne mu blahoželáme. Ďakujeme aj organizátorom súťaže, aj vďaka ktorej sa naši žiaci môžu venovať umeleckému prednesu a literatúre. Pozrite si fotografie z víťazného dňa.