8. septembra 2020 sa v Hornozemplínskom osvetovom stredisku vo Vranove nad Topľou uskutočnilo okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín pre študentov stredných škôl. Našim recitátorom sa darilo excelentne.

Klára Halasová – 1. miesto (poézia)

Eugénia Ficková  – 2. miesto (poézia)

Norbert Jakubek – 1. miesto (próza)

Katarína Gazdová  – 2. miesto (próza)

Srdečne blahoželáme a ďakujeme im za skvelú reprezentáciu nášho gymnázia.

Foto: Hornozemplínske osvetové stredisko