Po neúspechu z minulého roka, kedy naše žiadosti o grant na projekty programu Erasmus+ boli zamietnuté, môžeme s potešením konštatovať, že tento rok bolo naše úsilie zúročené.

Z celkového počtu podaných žiadostí o grant (1x KA1, 4x KA229) boli pre našu školu schválené 4 žiadosti, a to 1 projekt Kľúčovej akcie 1 pre vzdelávanie učiteľov – „Vzdelanie – nádej pre budúcnosť“ (16 300€) a 3 projekty Kľúčovej akcie 2 – školské partnerstvá, z ktorých 2 naša škola aj koordinuje. Jedná sa o projekty: „Human rights education“ (35 890€), „Literacies at the service of integration and citizenship“ (35 610€) a „Save the planet“ (19 487€).

Ostáva už len veriť, že situácia vo svete s obmedzeniami v súvislosti s COVID-19 sa vyrieši čo najskôr, aby realizácii týchto projektov nič nebránilo.