Oznamujeme, že v dňoch 28.9. 2020 – 30.9.2020 (pondelok, utorok a streda) sa uskutočnia voľ’by člena Rady školy – podľa rozpisu uvedeného nižšie:

Rodičia detí materskej školy: 28.9.2020 (pondelok, od 16.00 hod)
Rodičia žiakov základnej školy: 29.9.2020 (utorok od 16.00 hod)
Rodičia študentov gymnázia: 30.9.2020 (streda od 16.00 hod)
Pedagogickí zamestnanci: 28.9.2020 – 30.9.2020
Nepedagogickí zamestnanci: 28.9.2020 – 30.9.2020
Študenti gymnázia: 28.9.2020 – 30.9.2020


Informácie budú podané rodičom a zamestnancom aj prostredníctvom
internetovej triednej knihy.
Dôvod konania volieb: Ukončenie funkčného obdobia Rady školy 15.1.2021 v zmysle Zákona NR SR d. 596/2004 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Celé znenie oznámenia (PDF)