Oznamujeme všetkým rodičom žiakov Cirkevného gymnázia
sv. Františka z Assisi, ktoré je súčast’ou Cirkevnej spojenej školy, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topfou, že sa dňa 7.10.2020 uskutočnia opakované
voľby člena Rady školy.

Dôvod konania volieb: dňa 30.9.2020 prebehlo prvé kolo volieb člena
Rady školy – zástupcu rodičov študentov Cirkevného gymnázia sv. Františka z Assisi. Nakoľko sa volieb zúčastnilo menej ako 50% oprávnených voličov,
riaditeľ školy vyhlasuje opakované voľby na deň 7.10.2020 – individuálnou
formou v čase od 8.00 do 16.30 hod.

Celé znenie oznámenia TU (pdf)