Kvôli súčasnej situácii sa ruší vyhlásený odpustový program. Namiesto neho bude platiť v sobotu a nedeľu tento liturgický program:

👉Sobota: Farský kostol sv. Františka

•7.00 hod. sv. omša

•18.00 hod. sv. omša – zo sviatku sv. Františka z Assisi, patróna (s platnosťou nedele)

👉Nedeľa: Farský kostol sv. Františka

• 7.30 hod. sv. omša (seniori nad 65 rokov)

•8.30 hod. sv. omša

•9.30 hod. sv. omša

•11.00 hod. sv. omša

•18.30 hod. – sv. omša

Vo farskom kostole budú všetky sv. omše zo slávnosti sv. Františka z Assisi, teda odpustové.

👉Nedeľa: Filiálka Dlhé

•8.00 hod. (sv. omša pre seniorov nad 65 rokov)

•9.30 hod.

👉Nedeľa: Školská kaplnka Rodinná oblasť – 11.00 hod.