Keďže sa nachádzame v núdzovom stave a platí počet veriacich na bohoslužbách do 50 ľudí, sv. omšu na slávnosť sv. Františka z Assisi nebudeme mať a namiesto pôvodného plánu v kostole a v kine sa musel zmeniť program dňa v škole následovne:

5.10. 2020:

PROGRAM- Gymnázium + ZŠ: 1. sv. ruženec: 8:00.
2.triedne filmové predstavenia- 8:30-10:30
3.Oktáva-stužková:10:30- 11:30- sledujeme online v triedach
4.obed,záver dňa.