Cezpoľný beh je vytrvalostná atletická  bežecká disciplína, ktorá sa uskutočňuje v členitom teréne a prírodnom prostredí. Každoročne ho pre žiakov ZŠ a SŠ okresu Vranov organizuje Centrum voľného času vo Vranove nad Topľou a KŠU Prešov.

Aj v tomto veľmi zvláštnom školskom roku sa ho podarilo zrealizovať. Súťaže sa zúčastnilo 7 základných a 5 stredných škôl nášho okresu.  Po prezentácii účastníkov sa všetci súťažiaci presunuli k lesíku 1.Mája kde sa súťaž realizovala.

Povinná je obhliadka bežeckej trate a po nej sa už rozbehla súťaž. Musíme povedať , že pretek sa behal vo veľmi zlom chladnom a daždivom počasí.

Dievčatá ZŠ pretekali na dĺžke trate 1,1km, chlapci ZŠ na trati 2,2km a chlapci SŠ na trati 3,3km.

Našu školu tento rok reprezentovali iba družstvá chlapcov.

Družstvo žiakov základných škôl v zložení Demčák Matej , Puškár Oliver, Kundrát Adam  (Kvarta), si vybojovalo pekné 3.miesto.

Družstvo žiakov stredných škôl bolo v zastúpení  chlapcov Polák Martin, Kasanický Martin,  (Sexta),  Dulovec Matej (Kvinta) a v konečnom poradí si tiež vybehali skvelé 3.miesto.

Nakoľko bolo počasie nepríjemné samotné vyhodnotenie CVČ Vranov zrealizovalo odovzdávaním cien na každej úspešnej škole. Poháre a diplomy družstvám boli odovzdané počas vyučovania.

Všetkým úspešným športovcom našej školy gratulujeme a zároveň ďakujeme za krásnu reprezentáciu našej školy.