V nedeľu 18. októbra 2020 od 9.00h. prebehne každoročná modlitbová aktivita Milión detí sa modlí sv. ruženec. Pozýva k nej košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč:

https://www.facebook.com/ACNSlovensko

Bližšie info nájdete na stránke: www.miliondeti.sk

O forme zapojenia sa našej školy do tejto aktivity Vás budeme informovať na školskej stránke.