Erasmusdays je iniciatívou, ktorá sa snaží o propagovanie možností programu Erasmus+ v celej Európe, dokonca aj mimo nej. Slovensko sa do nej tento rok zapája už druhýkrát a našim spoločným cieľom je čo najviac zviditeľniť ako program Erasmus+, tak aj naše úspešné vzdelávacie inštitúcie v rámci Európy!

Cirkevná spojená škola, ako úspešný realizátor projektov Erasmus+, sa v tejto ťažkej dobe plnej obmedzení dohodla na spolupráci s Hornozemplínskou knižnicou vo Vranove nad Topľou, ktorej zamestnanci si pre našich „kvarťanov“ pripravili prezentáciu o programe Erasmus+, jeho poslaní, zložení a princípoch zapojenia sa. Všetko to bolo doplnené prezentáciou vlastných projektov knižnice, vďaka ktorým mohli žiaci vidieť reálne výhody spoločného európskeho priestoru.

Veríme, že vzájomná spolupráca nielen na projektoch programu Erasmus+ sa bude v budúcnosti rozvíjať aj naďalej.