Každoročná aktivita „Milión detí sa modlí sv. ruženec“ síce vo farnostiach prebehla už v nedeľu 18. októbra 2020, ale v cirkevných školách by sme sa mali duchovne spojiť v pondelok 19.októbra 2020 o 9.00h. Naša základná škola na B92 a Materská škôlka sa bude modliť v triedach počas vyučovania a Vás ostatných, čo ste doma, chceme poprosiť, aby ste sa o 9.00h pripojili k modlitbovej reťazi sv. ruženca za pokoj vo svete i za odvrátenie epidémie koronavírusu.
Materiál k tejto aktivite sme poslali každému v prílohe na Edupage. Sú tam rozjímania k sv. ružencu, motivačný príbeh k tohtoročnej aktivite i modlitba zasvätenia sa Panne Márii, ktorá by sa mala pomodliť na konci sv. ruženca.
Tešíme sa, že sa aktívne zapojíme všetci do modlitbovej reťaze.