Mesiac október sa nesie v znamení európskej kampane Time to Move, ktorej cieľom je propagovať európske vzdelávacie programy Erasmus+ a Európsky zbor solidarity. Tie umožňujú mladým ľuďom zadarmo absolvovať krátkodobú či dlhodobú mobilitu doma či v zahraničí.  Vďaka nim si zvyšujú svoje jazykové schopnosti a osvojujú dôležité kompetencie, ktoré im uľahčujú uplatniť sa na pracovnom trhu.

V rámci tejto kampane vyhlásilo občianske združenie Európsky dialóg súťaž, ktorej cieľom je rozšíriť informácie o týchto programoch medzi čo najviac mladých ľudí. Mnoho z nich totiž stále nevie aké možnosti im Európska únia ponúka, a to úplne bezplatne. Zámerom súťaže je, aby sa tí čo už boli/alebo by chceli ísť na podobnú mobilitu podelili o svoju skúsenosť a natočili o tom krátke minútové video. Videá budú zverejnené na sociálnych sieťach združenia, aby sa pozitívne informácie o mobilitách šírili a inšpirovali čo najviac mladých ľudí. Traja výhercovia získajú zaujímavé hodnotné ceny a možnosť vycestovať na ponúkanú mobilitu ak to neskôr pandémia dovolí.