Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhodol, že s účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie pre žiakov II. stupňa základnej školy a žiakov strednej školy, ktorí prechádzajú na dištančné vzdelávanie.

Zároveň rozhodol, že jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2.,6. a 9. novembra 2020.

Celé znenie rozhodnutia nájdete tu: Rozhodnutie_ministra_skolstva.pdf