Drahí priatelia,
pozývame Vás na spoločné prežívanie svätej omše pre spoločenstvá našich škôl a školských zariadení.

Svätá omša, ktorej celebrantom bude otec biskup Jozef Haľko, je naplánovaná na utorok 3.11. 2020 o 16:00.

Internetové vysielanie bude prebiehať z kostola povýšenia Svätého kríža v Bratislave. Program môžete  sledovať na webe zkss.sk alebo priamo na našej Facebookovej stránke https://facebook.com/zkss.sk/videos/
Ďakujeme vám!

Vyprosujeme požehnaný čas a veľa pokoja, trpezlivosti a nádeje do nasledujúceho obdobia.