Street workout už dlho nie je len fitness fenoménom, ale aj cvičením mladých v exteriéroch. Pri tomto športe sa využíva hlavne cvičenie s vlastnou váhou tela pomocou rôznych hrázd, bradiel, rebrín, kruhov, lavičiek a podobne. Je to jeden z najrýchlejšie sa rozrastajúcich druhov športu na svete i na Slovensku a naša škola chcela tiež tento nový trend zachytiť.

Vďaka novému športovému vybaveniu zakúpenému z projektu s názvom „Vybavenie externej telocvične“ sme vytvorili kompaktné workoutové ihrisko, na ktorom sú osadené jednotlivé prvky na cvičenie. Tento projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

Naša externá telocvična ponúka viac ako 3m dlhú rúčkovaciu dráhu, dvojicu hrázd pre príťahy na široko, trojicu klasických hrázd s rozdielnou výškou, dvojicu alebo trojicu paralelných bradiel a vertikálny rebrík. Je tak vhodná pre street workout, funkčný tréning, freeletics, klasický fitness, strečing, freestyle a mnoho ďalších druhov tréningu.

Zrealizovaním nášho projektu sme chceli prispieť k zdravému fyzickému rozvoju a telesného vývinu žiakov na čerstvom vzduchu, ktorý je zvlášť dôležitý v tomto období, keď sa cvičenie vo vnútri telocvične zatiaľ nedá realizovať. Zlepšila sa tak dostupnosť športového vyžitia pre našich žiakov počas vzdelávania,  aj mimo vyučovania.