Na základe prijatého uznesenia vlády č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020. 

Školy by mali v rámci možností zabezpečiť plynulú prevádzku, a to nielen v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj školských klubov detí, v ktorých je možné využiť voľné personálne kapacity (pedagogickí či odborní zamestnanci, prípadne je možné využiť personálne kapacity pedagógov, ktorí nevykonávajú dištančné vzdelávaie prostredníctvom digitálnych technológií. 

Súbor typu pdfRozhodnutie ministra 2. 11. 2020459.29 kB

Súbor typu pdfUsmernenie Spoločná zodpovednosť (1. 11. 2020)162.8 kB

Súbor typu pdfPríloha 1 – Podmienky vstupu do školy (1. 11. 2020)436.68 kB

Súbor typu pdfPríloha 2 – Vyhlásenie zákonného zástupcu (1. 11. 2020)417.11 kB

Súbor typu pdfPríloha 3 – Vyhlásenie zamestnanca (1. 11. 2020)519.41 kB

Súbor typu pdfPríloha 4 – Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti (1. 11. 2020)416.49 kB

Zdroj: www.minedu.sk