V utorok 3.11.2020 sa dožíva vzácneho jubilea 70. rokov náš otec arcibiskup Mons. Bernard Bober.

Celá škola na čele s pánom riaditeľom sa pripájame k zástupu gratulantov a vyprosujeme otcovi arcibiskupovi hojné Božie požehnanie, dostatok Božích milostí, pevné zdravie a trpezlivosť v jeho starostlivosti o duchovné vedenie našej arcidiecézy. Nech je pastierom, kňazom a vodcom podľa vzoru Ježišovho.

Všetko najlepšie, otec arcibiskup Bernard, Vám praje spoločenstvo učiteľov, žiakov i ostatných zamestnancov CSŠ vo Vranove nad Topľou