Domovská stránka / Novinky / 20. november – Svetový Deň Detí

20. november – Svetový Deň Detí

Aj keď na Slovensku je tradícia osláv tzv. MDD 1. júna, Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov v roku 1954 všetkým krajinám odporučilo, aby si Svetový deň detí pripomínali 20. novembra. Tento dokument postupne ratifikovalo 195 krajín sveta, čím sa stal najširšie prijatou zmluvou o ľudských právach v histórii.

Dohovor o právach dieťaťa (The Convention on the Rights of the Child) je postavený na 4 základných princípoch, ktorými sú:

  • Nediskriminácia
  • Najlepší záujem dieťaťa
  • Právo na život, prežitie a rozvoj
  • Právo na rešpektovanie názorov dieťaťa

Rok 2020 je navyše okrem takpovediac tradičných problémov poznačený aj COVID-19 pandémiou, preto aj tohtoročné video sa nesie v tomto duchu.

Cirkevná spojená škola vo Vranove nad Topľou sa túto a im podobné iniciatívy snaží podporovať aj medzinárodnými projektami programu Erasmus+ (Human Rights Education a Save the Planet), ktoré na škole v skupine spolu s rôznymi zahraničnými partnermi realizujeme od začiatku tohto školského roka.

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment