Začína adventné obdobie a to je čas na vnútorné priblíženie sa k Bohu, na osobnú modlitbu.

Ponúkame Vám všetkým adventnú aktivitu zameranú na modlitbu za uzdravenie našej bývalej žiačky Viky, ktorú síce postihla vážna choroba, ale ideme sa za ňu modliť, nielen počas tohtoročného adventu, a s nádejou a dôverou prosiť Pána života o jej uzdravenie.

Adventná modlitba za Viky bude zameraná na modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva. Kto chce, môže sa ju modliť každý deň o 15.00h. Ale 3x za týždeň, v pondelok, stredu a piatok sa ju môžeme pomodliť všetci spolu cez aplikáciu MS Teams.

Začíname v pondelok po 1. adventnej nedeli (30.11.2020) o 15.00h na MS Teamse. Už je vytvorený tím CSŠ Vranov, kde sa môžete dobrovoľne pripojiť. Tešíme sa na našu spoločnú modlitbu a posielame Viky naše duchovné pozdravy. Viky, nech je Pán stále s Tebou, nech Ti vlieva dostatok síl. Ideme sa za Teba modliť.