Na Slovensku bola vyhlásená zbierka s názvom Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?. Jej cieľom je potešiť tieto Vianoce seniorov, ktorí nečakajú od nikoho darček.

Do tejto zbierky sme sa rozhodli zapojiť aj my s deťmi na 1.stupni našej cirkevnej školy. V priebehu niekoľkých dní doniesli deti do školy veľké množstvo rôznych vecí, ktorými sme naplnili 34 krabíc pre seniorov nášho domova dôchodcov vo Vranove. Všetky krabice sme odovzdali na Mestský úrad, odkiaľ poputujú k našim starkým.

Dúfame, že im každý z nich vyčarí na tvári úsmev a zahreje pri srdci. Ďakujeme všetkým deťom a rodičom, ktorí sa do zbierky zapojili. Nech im to Pán odplatí svojím požehnaním!