V utorok 8.12.2020 máme v liturgickom kalendári prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Pripomíname si to, že Panna Mária bola celý život od momentu počatia chránená dedičného hriechu a akéhokoľvek iného hriechu.

Žiaci našej školy sa v tento deň nebudú učiť a náhradným programom budú duchovné aktivity súvisiace so slávením sviatku, to znamená povinná účasť na sv. omši vo farnosti, modlitba sv. ruženca a adventná modlitba za Viky, našu bývalú žiačku, ktorá vážne ochorela.

Harmonogram duchovných aktivít počas sviatku:

  • Sv.omša vo farnosti (podľa farských oznamov)
  • 9:00h- Modlitba sv. ruženca cez MS Teams, tím CSŠ Vranov (v ňom sú učitelia aj žiaci)
  • 9:20- Adventná modlitba za Viky- hneď po sv. ruženci tiež na platforme MS Teams a cez tím CSŠ Vranov

Tešíme sa na Vašu účasť na duchovných aktivitách.