10. december si historicky pripomíname ako Medzinárodný deň ľudských práv. Významným rokom sa stal rok 1948, kedy bola OSN prijatá Všeobecná deklerácia ľudských práv. Po druhej svetovej vojne sa členské štáty OSN zaviazali, že budú usilovať o to, aby boli rešpektované a uznávané základné ľudské práva a slobody, pretože bez tejto garancie by nebolo možné udržať mier a prosperitu ľudstva.  Rovnako aj II. Hlava v Ústave SR vzdáva hold ľudským právam.

V súčasnej dobe sa stretávame s narastajúcou nenávisťou, netoleranciou či rasizmom, vnímame to tak vo svete, ako aj vo svojom okolí, preto výzva pre nás je jednoznačná –  upevňovať hodnoty a chrániť si ľudské práva definované Deklaráciou, ktorá pod svoju ochranu vzala všetkých ľudí, pretože „Moja sloboda končí tam, kde začínam obmedzovať slobodu iného človeka.“

Autor: Mgr. Ivana Janočková