Na základe usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou zo dňa 14.12.2020 riaditeľ školy rozhodol o prerušení prezenčného vzdelávania žiakov I. stupňa základnej školy a to z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19. Od 15.12.2020 (utorok) do 18.12.2020 (piatok) sa budú žiaci vzdelávať dištančnou formou na základe pokynov triednych učiteľov. Od 21.12.2020 začínajú vianočné prázdniny.

Celé znenie rozhodnutia na stiahnutie (pdf súbor):