Domovská stránka / Fotoalbum / ŠKD na našej CZŠ

ŠKD na našej CZŠ

Školský klub vytvára podmienky pre telesný, psychický a sociálny rozvoj detí. Výchova a vzdelávanie mimo vyučovania sa v ŠKD realizuje v týchto tematických oblastiach: esteticko – výchovnej, spoločensko – vednej, telovýchovno – športovej, prírodovedno – enviromentálnej a pracovno – technickej.
Vo vzdelávacej oblasti je cieľové zameranie výchovy v rozvíjaní autonómnosti v príprave na vyučovanie. Deti trávia každý deň čas aj na školskom dvore, čím zabezpečujeme zdravú psychohygienu a odpočinok.
Školský klub je otvorený od 11:35 – 16:30 hod.
V rámci popoludňajších aktivít pravidelne navštevujeme mestskú knižnicu, čím vedieme deti k čítaniu a nadobúdaniu vedomostí.

-ab-

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment