Domovská stránka / Fotoalbum / Online beseda v rámci národného týždňa manželstva

Online beseda v rámci národného týždňa manželstva

Národný týždeň manželstva (NTM) je týždenná iniciatíva na podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni osláv sv. Valentína – stále obľúbenejšieho sviatku spájaného s láskou a partnerskými vzťahmi.

Cieľom NTM je propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka. NTM vytvára priestor, kde si môžeme pripomenúť, že spokojné manželstvo nie je samozrejmosť, ale vzťah, ktorý by sme mali rozvíjať.

NTM je zastrešujúcou kampaňou pre najrôznejšie miestne aktivity zamerané na praktický rozvoj manželstva, ktoré prebiehajú na rôznych miestach Slovenska. Stáva sa tak platformou spolupráce pre rôzne subjekty, ktorých cieľom je pracovať na rozvoji kvalitných manželských vzťahov. Na tejto iniciatíve sa však zároveň môže podieľať každý, kto zdieľa podobné hodnoty a ciele.

Aj naša škola v snahe podporiť túto iniciatívu pripravila v spolupráci s Hornozemplínskou knižnicou v Vranove nad Topľou možnosť vypočuť si príhovor kňaza, o. Pavla Bobera, ktorý v súčasnej dobe pôsobí ako kaplán v neďalekej farnosti Soľ. Ten sa vo svojom príhovore zameral na problematiku vytvárania a rozvíjania vzťahov v dobe ovplyvnenou koronakrízou, kedy sú tradičné osobné stretnutia nahrádzané stretnutiami v online priestore, najčastejšie prostredníctvom sociálnych sieti.

Okrem poďakovania spomínanému otcovi Pavlovi, Hornozemplínskej knižnici, patrí naša vďaka aj žiakom triedy sexta, ktorí sa do tejto iniciatívy aktívne zapojili – tiež online priamo z ich domovov.

-rm-

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment