Domovská stránka / Fotoalbum / Rokovanie Euroscola online

Rokovanie Euroscola online

Piatok 12. februára 2021 nebol pre študentov z III.AG a sexty len obyčajným dňom na online vyučovaní. Ako úspešní účastníci projektu Euroscola, ktorý organizuje každoročne Európsky parlament, sme dostali možnosť zúčastniť sa online diskusie priamo s členmi parlamentu.

Na toto stretnutie sme sa starostlivo chystali a s pomocou našich učiteľov (J. Varga, R. Majzlík) sme pripravili otázky pre predstaviteľov parlamentu, napríklad aj to, ako predsedu parlamentu David Maria Sassoliho ovplyvnilo jeho predošlé povolanie novinára v politickej kariére.

V úvode stretnutia sme boli uvítaní moderátormi a predsedom Sassolim. Okrem nás sa stretnutia zúčastnilo viac ako 70 škôl z 22 krajín Európskej únie a jazykmi diskusie boli angličtina, nemčina a francúzština.

Nasledoval rozhovor s veľmi sympatickou prvou podpredsedkyňou parlamentu, Robertou Metsola. Všetky školy boli veľmi aktívne; padlo až okolo 200 otázok. Medzi top otázkami bola aj naša, zameraná na dôsledky korona-situácie na ekonomiku EÚ.

Tento rozhovor nás nasmeroval k hlavnej téme stretnutia: ku Charte základných práv EÚ. Našou úlohou tu nebolo len sa pýtať, ale prísť s inovatívnymi nápadmi, ako Chartu vylepšiť. V diskusii sa nám venovali páni Antonu Caiola a Jaume Duch Guillot. Najviac hlasov získal námet pre parlament: Fight against a climate change! / Bojujme proti klimatickej zmene!

Táto diskusia bola pre nás obohatením nielen v kritickom myslení, ale aj v zdokonalení v cudzom jazyku a medzikultúrnej diskusii.

Bola to pre nás prvá osobná skúsenosť s Európskym parlamentom a veríme, že nie posledná.

Eugénia Ficková

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment