Hoci sa učíme znova z domu a škola nám veľmi chýba, sme každý deň v online spojení a čítanie zo Šlabikára nám robí radosť.

🙂